İçməli və yanğın suyu

 • Fire Water Tank

  Yanğın Su Tankı

  Yerli tələblərə və xüsusiyyətlərə uyğun olaraq yanğın suyu anbarı, yanğın işi inşaatında tətbiqetmə.

 • Drinking Water Supplied Tank

  İçməli Su Tankı

  Beynəlxalq qida təhlükəsizliyi standartları ilə örtülmüş polad lövhələrin məzmununa uyğun olaraq, əldə edilmiş xüsusi sertifikatlar və patentlər müvafiq səhifədə göstərilə bilər.

 • Mount water storage tank

  Su anbarını quraşdırın

  GFS çənləri müəyyən xüsusi ərazilərdə (dağlıq ərazilər, adalar, səhra əraziləri) əla su / maye saxlama təmin edir.

 • Residential Area Tank

  Yaşayış sahəsi çəni

  Müştərilərin ehtiyaclarına, rezervuarın ölçüsünə, rənginə, seysmik dərəcəsinə və s.